بازار عبدالحمید اهواز درایران؛استان خوزستان؛شهر اهواز واقع شده است.بازار عبدالحمید اهواز یک بازار قدیمی و کاملا سنتی میباشد که قدمت آن به دوره قاجار میرسد و در فهرست آثار ملی ایران ثبت گردیده است.این بازار مرکز خرید سرمایه داران جنوب کشور نیز محسوب میشود.(منبع عکس: کجارو)

جاذبه های نزدیک | Near Attractions
هتل های نزدیک | Near Hotels
دیگر جاذبه ها | Other Attractions
همچنین ببینید(See Also): آثار ملی ایران | Iran national heritage، تیمچه و بازار تاریخی | Historical bazaar، جاذبه های تاریخی | Historical attraction، جاذبه های تفریحی | Amusement attraction
مکان های نزدیک (Near Places):پل سیاه اهواز، ترمینال اهواز، ایستگاه راه آهن اهواز، فرودگاه اهواز، اهواز