بازار امام خمینی اهواز در ایران ؛استان خوزستان؛ شهر اهواز واقع شده است. بازار امام خمینی یکی از قدیمی ترین بازار های این شهر محسوب می شود و دارای قدمتی ۸۰ ساله است که در دوران پهلوی اول بنا شد.(منبع عکس: کجارو)

جاذبه های نزدیک | Near Attractions
هتل های نزدیک | Near Hotels
دیگر جاذبه ها | Other Attractions
همچنین ببینید(See Also): تیمچه و بازار تاریخی | Historical bazaar، جاذبه های تفریحی | Amusement attraction
مکان های نزدیک (Near Places):پل سیاه اهواز، ترمینال اهواز، ایستگاه راه آهن اهواز، فرودگاه اهواز، اهواز