بازار کاوه اهواز درایران؛استان خوزستان؛شهر اهواز واقع شده است.بازار کاوه اهواز در واقع پاتوق سوغاتی فروش هاست.همچنین بهشت خوراکی ها محسوب میشود.ماهی و میگو هم یکی از این خوراکی های لذیذ است.(منبع عکس: کجارو)

جاذبه های نزدیک | Near Attractions
هتل های نزدیک | Near Hotels
دیگر جاذبه ها | Other Attractions
همچنین ببینید(See Also): جاذبه های تفریحی | Amusement attraction
مکان های نزدیک (Near Places):پل سیاه اهواز، ترمینال اهواز، ایستگاه راه آهن اهواز، فرودگاه اهواز، اهواز