پل سیاه اهواز در ایران ؛استان خوزستان ؛شهر اهواز واقع شده است. پل سیاه اهواز از مکان های قدیمی اهواز است که قدمت آن به حدود یک قرن پیش میرسد از این رو در فهرست آثار ملی ایران ثبت شده است .این پل خط آهن بندر امام خمینی در ساحل خلیج فارس، را به راه‌آهن سراسری خرمشهر ـ تهرانـ شمال وصل می‌کند.(منبع عکس: کجارو)

جاذبه های نزدیک | Near Attractions
هتل های نزدیک | Near Hotels
دیگر جاذبه ها | Other Attractions
همچنین ببینید(See Also): آثار ملی ایران | Iran national heritage، مکان های مهم | Important places
مکان های نزدیک (Near Places):ترمینال اهواز، ایستگاه راه آهن اهواز، فرودگاه اهواز، اهواز، ویس