هتل پردیس کرج

آدرس هتل پردیس کرج: کرج، میدان شاه عباسی، بلوار امام زاده حسن، رو به روی درب غربی دانشکده کشاورزی، رو به روی خوابگاه پسران پردیس.

لیست اتاق های هتل پردیس کرج

جاذبه های نزدیک | Near Attractions
هتل های نزدیک | Near Hotels
دیگر جاذبه ها | Other Attractions
همچنین ببینید(See Also): رزرو هتل | Reserve، هتل های ایران | Iran hotels، هتل و اقامتگاه | Hotel accommodation
مکان های نزدیک (Near Places):ترمینال کرج، مشکین دشت، محمدشهر، گرمدره، کمال شهر