کاروانسرای شاه عباسی به شماره ثبت ۶۴۹ ، یکی از آثار ملی ثبت شده ایران، در استان سمنان و شهرستان سمنان واقع شده است.
تاریخ ثبت این اثر ملی: ۱۳۴۵/۰۱/۲۳ و قدمت آن: صفویه می باشد. نشانی: بخش مرکزی، دهکده لاسجرد

جاذبه های نزدیک | Near Attractions
هتل های نزدیک | Near Hotels
دیگر جاذبه ها | Other Attractions
همچنین ببینید(See Also): آثار ملی ایران | Iran national heritage، حمام و کاروانسرا | Bathroom caravansary
مکان های نزدیک (Near Places):ترمینال کرج، مشکین دشت، محمدشهر، گرمدره، کمال شهر