مشکین دشت در استان البرز و کشور ایران واقع شده و مختصات جغرافیایی آن به این صورت است: عرض جغرافیایی ۳۵٫۷۴۸۳۸۶۳۸ و طول جغرافیایی ۵۰٫۹۴۰۷۸۰۶۴

جاذبه های نزدیک | Near Attractions
هتل های نزدیک | Near Hotels
دیگر جاذبه ها | Other Attractions
همچنین ببینید(See Also): شهر | City
مکان های نزدیک (Near Places):ترمینال کرج، ملارد، صفادشت، اندیشه، محمدشهر