مجتمع تجاری وصال در ایران؛استان خراسان رضوی؛شهر مشهد واقع شده است.مجتمع تجاری وصال دارای ۴۰۰ واحد تجاری،بانک،رستوران،پارکینگ طبقاتی و امکانات رفاهی میباشد.(منبع عکس: کجارو)

جاذبه های نزدیک | Near Attractions
هتل های نزدیک | Near Hotels
دیگر جاذبه ها | Other Attractions
همچنین ببینید(See Also): جاذبه های تفریحی | Amusement attraction
مکان های نزدیک (Near Places):نمایشگاه بین المللی مشهد، ایستگاه راه آهن مشهد، ترمینال معراج مشهد، فرودگاه مشهد، انگاریوم دانشگاه فردوسی مشهد