انگاریوم دانشگاه فردوسی مشهد در کشور ایران ؛خراسان رضوی ؛شهر مشهد واقع شده است. انگاریوم دانشگاه فردوسی مشهد اولین آسمان نمای تمام بومی در ایران است که به عنوان بزرگ‌ترین آسمان نمای شرق کشورمان نیز شناخته می‌شود که همراه با امکانات آموزشی برای ایجاد انگیزه در نسل آینده و افزایش فراگیری دانش در مشهد تاسیس شده است. (منبع عکس: کجارو)

جاذبه های نزدیک | Near Attractions
هتل های نزدیک | Near Hotels
دیگر جاذبه ها | Other Attractions
همچنین ببینید(See Also): مکان های مهم | Important places
مکان های نزدیک (Near Places):ایستگاه راه آهن مشهد، ترمینال معراج مشهد، فرودگاه مشهد، مشهد، طرقبه