ترمینال معراج مشهد

آدرس ترمینال معراج مشهد : استان خراسان رضوی، شهر مشهد، محله شهرک امام هادی مشهد و بلوار فیاض بخش

جاذبه های نزدیک | Near Attractions
هتل های نزدیک | Near Hotels
دیگر جاذبه ها | Other Attractions
همچنین ببینید(See Also): مکان های مهم | Important places
مکان های نزدیک (Near Places):ایستگاه راه آهن مشهد، فرودگاه مشهد، انگاریوم دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، طرقبه