ایستگاه راه آهن مشهد

آدرس ایستگاه راه آهن مشهد : مشهد، بلوار شهید کشوری، میدان راه آهن، ایستگاه راه آهن مشهد

تلفن ایستگاه راه آهن مشهد: ۳۲۲۲۴۶۸۱-۹ – ۰۵۱

جاذبه های نزدیک | Near Attractions
هتل های نزدیک | Near Hotels
دیگر جاذبه ها | Other Attractions
همچنین ببینید(See Also): مکان های مهم | Important places
مکان های نزدیک (Near Places):ترمینال معراج مشهد، فرودگاه مشهد، انگاریوم دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، طرقبه