برج ینگی ارخ بیجار به شماره ثبت ۵۰۸۱ ، یکی از آثار ملی ثبت شده ایران، در استان کردستان و شهرستان بیجار واقع شده است.
تاریخ ثبت این اثر ملی: ۱۳۸۰/۱۲/۱۹ و قدمت آن: صفویه می باشد. نشانی: ۷۵ کیلومتری شمال شرق شهرستان بیجار، بخش کرانی، روستای ینگی ارخ

جاذبه های نزدیک | Near Attractions
دیگر جاذبه ها | Other Attractions
همچنین ببینید(See Also): آثار ملی ایران | Iran national heritage، جاذبه های تاریخی | Historical attraction
مکان های نزدیک (Near Places):یاسوکند، دیواندره، بیجار، بابارشانی، گرماب