بقعه پیر خضر به شماره ثبت ۶۴۱۲ ، یکی از آثار ملی ثبت شده ایران، در استان کردستان و شهرستان بیجار واقع شده است.
تاریخ ثبت این اثر ملی: ۱۳۸۱/۰۷/۰۷ و قدمت آن: اواخر صفویه می باشد. نشانی: شهرستان بیجار، دهستان نجف آباد، روستای قاضی قوشچی

جاذبه های نزدیک | Near Attractions
دیگر جاذبه ها | Other Attractions
همچنین ببینید(See Also): آثار ملی ایران | Iran national heritage، مقبره، آرامگاه و یادمان | Tomb
مکان های نزدیک (Near Places):یاسوکند، زرینه، دیواندره، دهگلان، بیجار