مسجد خسرو‌آباد گروس به شماره ثبت ۲۶۰۷ ، یکی از آثار ملی ثبت شده ایران، در استان کردستان و شهرستان بیجار واقع شده است.
تاریخ ثبت این اثر ملی: ۱۳۷۸/۱۲/۲۵ و قدمت آن: قاجاریه می باشد. نشانی: شهرستان بیجار، داخل روستای خسرواباد

جاذبه های نزدیک | Near Attractions
دیگر جاذبه ها | Other Attractions
همچنین ببینید(See Also): آثار ملی ایران | Iran national heritage، مسجد و اَماکن مذهبی | Mosque
مکان های نزدیک (Near Places):یاسوکند، دیواندره، بیجار، بابارشانی، گرماب