بازار حاجی قنبر یزد در کشور ایران؛ شهر یزد واقع شده است. بازار حاجی قنبر یزد از قدیمی ترین بازارهای سنتنی شهر است که قدمت آن به قرن نهم هجری میرسد و در مجموعه امیر چخماق فرار دارد .(منبع عکس: کجارو)

جاذبه های نزدیک | Near Attractions
هتل های نزدیک | Near Hotels
دیگر جاذبه ها | Other Attractions
همچنین ببینید(See Also): جاذبه های تاریخی | Historical attraction
مکان های نزدیک (Near Places):ترمینال یزد، ایستگاه راه آهن یزد، فرودگاه یزد، یزد، شاهدیه