یزد در استان یزد و کشور ایران واقع شده و مختصات جغرافیایی آن به این صورت است: عرض جغرافیایی ۳۱٫۸۸۳۵۲۲۰۳ و طول جغرافیایی ۵۴٫۳۴۷۷۴۰۱۷

جاذبه های نزدیک | Near Attractions
هتل های نزدیک | Near Hotels
دیگر جاذبه ها | Other Attractions
همچنین ببینید(See Also): شهر | City
مکان های نزدیک (Near Places):ترمینال یزد، ایستگاه راه آهن یزد، فرودگاه یزد، شاهدیه، زارچ