فرودگاه مشهد در کشور ایران و خراسان رضوی و شهر مشهد واقع شده است. فرودگاه شهید هاشمی نژاد شهر مشهد یکی از مهم ترین و پرترافیک ترین فرودگاه‌ های ایران است. (منبع: کجارو)

جاذبه های نزدیک | Near Attractions
هتل های نزدیک | Near Hotels
دیگر جاذبه ها | Other Attractions
همچنین ببینید(See Also): مکان های مهم | Important places
مکان های نزدیک (Near Places):ایستگاه راه آهن مشهد، ترمینال معراج مشهد، فرودگاه مشهد، انگاریوم دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد