بوستان جنگلی کوهسار در ایران ؛ قسمت شمالی استان تهران؛ باختر و شمال محله کن تهران واقع شده است. بوستان جنگلی کوهسار یک پارک شهری و دارای جنگلی بسیار وسیع  بالغ بر ۵۷۰۰ هکتار با بافتی کوهستانی می باشد .ارتفاعات توچال در ارتفاعات و بخش شمالی این منطقه قرار دارد .(منبع عکس: کجارو)

جاذبه های نزدیک | Near Attractions
هتل های نزدیک | Near Hotels
دیگر جاذبه ها | Other Attractions
همچنین ببینید(See Also): پارک، جنگل و دشت | Park jungle plain، جاذبه های تفریحی | Amusement attraction
مکان های نزدیک (Near Places):خیابان فردوسی تهران، ترمینال غرب تهران، برج میلاد تهران، فرودگاه مهرآباد تهران، نمایشگاه بین المللی تهران