خیابان فردوسی در ایران؛شهر تهران واقع شده است.خیابان فردوسی بدلیل وجود صرافی ها و دلار فروش های متعدد یکی از مکان های مهم تهران از نظر اقتصادی میباشد. (منبع عکس: کجارو)

جاذبه های نزدیک | Near Attractions
هتل های نزدیک | Near Hotels
دیگر جاذبه ها | Other Attractions
همچنین ببینید(See Also): مکان های مهم | Important places
مکان های نزدیک (Near Places):ترمینال غرب تهران، ترمینال بیهقی تهران، برج میلاد تهران، فرودگاه مهرآباد تهران، نمایشگاه بین المللی تهران