شهرک سینمایی غزالی در ایران ؛شهر تهران؛کیلومتر ۱۵ جاده مخصوص کرج واقع شده است. شهرک سینمایی غزالی نام محوطه بزرگی است در غرب تهران که در آن دکورهای خیابان‌ها و ساختمان‌های مربوط به فیلم‌ها و سریال‌های ایرانی ساخته و نگهداری می‌شود. تقریباً تمام دکورهای شهرک سینمایی ایران مربوط به دوره رضا شاه و اوایل محمدرضا شاه است. (منبع عکس: کجارو)

جاذبه های نزدیک | Near Attractions
هتل های نزدیک | Near Hotels
دیگر جاذبه ها | Other Attractions
همچنین ببینید(See Also): جاذبه های تفریحی | Amusement attraction، شهر | City
مکان های نزدیک (Near Places):خیابان فردوسی تهران، فرودگاه مهرآباد تهران، قدس، باغستان، اندیشه