جلفا در استان آذربایجان شرقی و کشور ایران واقع شده و مختصات جغرافیایی آن به این صورت است: عرض جغرافیایی ۳۸٫۹۳۴۷۶۴۸۶ و طول جغرافیایی ۴۵٫۶۳۸۸۷۰۲۴

جاذبه های نزدیک | Near Attractions
هتل های نزدیک | Near Hotels
دیگر جاذبه ها | Other Attractions
همچنین ببینید(See Also): شهر | City
مکان های نزدیک (Near Places):اردوباد، ناکسیوان ، هادیشهر، سیه رود، زنوز