هادیشهر در استان آذربایجان شرقی و کشور ایران واقع شده و مختصات جغرافیایی آن به این صورت است: عرض جغرافیایی ۳۸٫۸۳۸۴۲۸۵ و طول جغرافیایی ۴۵٫۶۶۲۹۰۶۶۵

جاذبه های نزدیک | Near Attractions
هتل های نزدیک | Near Hotels
دیگر جاذبه ها | Other Attractions
همچنین ببینید(See Also): شهر | City
مکان های نزدیک (Near Places):اردوباد، سیه رود، زنوز، جلفا، ایواوغلی