سیه رود در استان آذربایجان شرقی و کشور ایران واقع شده و مختصات جغرافیایی آن به این صورت است: عرض جغرافیایی ۳۸٫۸۶۹۵۱۸۲۸ و طول جغرافیایی ۴۶٫۰۰۱۷۰۵۱۷

جاذبه های نزدیک | Near Attractions
دیگر جاذبه ها | Other Attractions
همچنین ببینید(See Also): شهر | City
مکان های نزدیک (Near Places):اردوباد، هادیشهر، زنوز، خاروانا، جلفا