اردوباد (Ordubad) در کشور آذربایجان (Azerbaijan) و قاره آسیا واقع شده و مختصات جغرافیایی آن به این صورت است: عرض جغرافیایی ۳۸٫۹۰۴۷ و طول جغرافیایی ۴۶٫۰۲۳۱

جاذبه های نزدیک | Near Attractions
دیگر جاذبه ها | Other Attractions
همچنین ببینید(See Also): شهر | City
مکان های نزدیک (Near Places):هادیشهر، سیه رود، زنوز، خاروانا، جلفا