مسجد شیخی به شماره ثبت ۴۵۹۶ ، یکی از آثار ملی ثبت شده ایران، در استان هرمزگان و شهرستان بندر لنگه واقع شده است.
تاریخ ثبت این اثر ملی: ۱۳۸۰/۱۰/۱۱ و قدمت آن: قاجاریه می باشد. نشانی: شهرستان بندر لنگه، محله مساح، ضلع شمالی بازار

جاذبه های نزدیک | Near Attractions
دیگر جاذبه ها | Other Attractions
همچنین ببینید(See Also): آثار ملی ایران | Iran national heritage، مسجد و اَماکن مذهبی | Mosque
مکان های نزدیک (Near Places):فرودگاه بندر لنگه، کنگ، جناح، بندرلنگه، بندرچارک