میدان خان یزد در کشور ایران و استان یزد و شهر یزد واقع شده است. میدان خان یزد از جاهای دیدنی یزد به شمار می رود و به همراه بازارهای اطرافش هبه عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است. (منبع: کجارو)

جاذبه های نزدیک | Near Attractions
هتل های نزدیک | Near Hotels
دیگر جاذبه ها | Other Attractions
همچنین ببینید(See Also): آثار ملی ایران | Iran national heritage، جاذبه های تاریخی | Historical attraction
مکان های نزدیک (Near Places):ترمینال یزد، ایستگاه راه آهن یزد، فرودگاه یزد، یزد، شاهدیه