دبیرستان البرز در ایران؛شهر تهران واقع شده است.دبیرستان البرز یکی از مراکز آموزشی قدیمی و معتبر تهران میباشد.این دبیرستان از نخستین نمادهای آموزشی و از آثار ملی ایران است. (منبع عکس: کجارو)

جاذبه های نزدیک | Near Attractions
هتل های نزدیک | Near Hotels
دیگر جاذبه ها | Other Attractions
همچنین ببینید(See Also): آثار ملی ایران | Iran national heritage، جاذبه های تاریخی | Historical attraction
مکان های نزدیک (Near Places):خیابان ناصر خسرو تهران، چهارراه استانبول تهران، مرکز کامپیوتر ایران، میدان انقلاب تهران، بازار کامپیوتر رضا تهران