میدان انقلاب تهران در ایران؛شهر تهران؛نزدیکی دانشگاه تهران واقع شده است.میدان انقلاب تهران که از میادین اصلی شهر است،به دلیل نزدیک بودن به دانشگاه تهران و وجود بیش‌ترین کتاب‌فروشی‌ها و انتشارات در اطراف ان،قلب فرهنگی پایتخت می‌باشد.(منبع عکس: کجارو)

جاذبه های نزدیک | Near Attractions
هتل های نزدیک | Near Hotels
دیگر جاذبه ها | Other Attractions
همچنین ببینید(See Also): مکان های مهم | Important places
مکان های نزدیک (Near Places):خیابان ناصر خسرو تهران، چهارراه استانبول تهران، مرکز کامپیوتر ایران، بازار کامپیوتر رضا تهران، بازار موبایل ایران