بازار بین الحرمین تهران در ایران؛ شهر تهران واقع شده است. بازار سنتی بین الحرمین یکی از بازارهای فرعی بازار اصلی تهران است که بورس لوازم التحریر و نوشت افزار میباشد. (منبع عکس: کجارو)

جاذبه های نزدیک | Near Attractions
هتل های نزدیک | Near Hotels
دیگر جاذبه ها | Other Attractions
همچنین ببینید(See Also): تیمچه و بازار تاریخی | Historical bazaar، جاذبه های تفریحی | Amusement attraction
مکان های نزدیک (Near Places):خیابان ناصر خسرو تهران، چهارراه استانبول تهران، خیابان مولوی تهران، ترمینال جنوب تهران، بازار موبایل ایران