بازار کفاش های تهران در ایران؛ شهر تهران؛خیابان پانزده خرداد ؛در وسط بازار تهران واقع شده است.در بازار کفاشهای تهران علاوه بر کیف و کفش ، صنایع دستی، پارچه های ترمه و قلمکاری شده و ظروف آشپزخانه نیز به فروش می رسد.(منبع عکس :کجارو)

جاذبه های نزدیک | Near Attractions
هتل های نزدیک | Near Hotels
دیگر جاذبه ها | Other Attractions
همچنین ببینید(See Also): تیمچه و بازار تاریخی | Historical bazaar، جاذبه های تفریحی | Amusement attraction
مکان های نزدیک (Near Places):ترمینال جنوب تهران، ترمینال بیهقی تهران، بازار کامپیوتر رضا تهران، بازار موبایل ایران، ایستگاه راه آهن تهران