پل شاه عباس در ایران؛استان آذربایجان شرقی؛شهر کلیبر واقع شده است.پل شاه عباس در دوره صفویه توسط شجاع الممالک کلیبری ساخته شده و از جاذبه های تاریخی کلیبر به شمار میرود.(منبع عکس: کجارو)

جاذبه های نزدیک | Near Attractions
هتل های نزدیک | Near Hotels
دیگر جاذبه ها | Other Attractions
همچنین ببینید(See Also): جاذبه های تاریخی | Historical attraction
مکان های نزدیک (Near Places):ورزقان، کلیبر، خمارلو، آبش احمد، اهر