پل های خداآفرین در ایران؛استان آذربایجان شرقی؛شهر کلیبر واقع شده است.پل های خداآفرین مربوط به سده‌های اولیه دوران‌های تاریخی پس از اسلام است که در بخش خداآفرین کلیبر قرار دارد و از آثار ملی ایران میباشد. (منبع عکس: کجارو)

جاذبه های نزدیک | Near Attractions
دیگر جاذبه ها | Other Attractions
همچنین ببینید(See Also): آثار ملی ایران | Iran national heritage، جاذبه های تاریخی | Historical attraction
مکان های نزدیک (Near Places):قبادلی ، کابرایل ، کلیبر، خمارلو، آبش احمد