پل سی پله به شماره ثبت ۳۵۱۱ ، یکی از آثار ملی ثبت شده ایران، در استان لرستان و شهرستان کوهدشت واقع شده است.
تاریخ ثبت این اثر ملی: ۱۳۷۹/۱۲/۲۵ و قدمت آن: اسلامی می باشد. نشانی: شهرستان کوهدشت، بخش طرهان، نزدیک روستای گراوند

جاذبه های نزدیک | Near Attractions
دیگر جاذبه ها | Other Attractions
همچنین ببینید(See Also): آثار ملی ایران | Iran national heritage، جاذبه های تفریحی | Amusement attraction
مکان های نزدیک (Near Places):چقابل، معمولان، گراب، کوهدشت، کونانی