قلعه هزار درب به شماره ثبت ۲۷۴۴ ، یکی از آثار ملی ثبت شده ایران، در استان ایلام و شهرستان آبدانان واقع شده است.
تاریخ ثبت این اثر ملی: ۱۳۷۹/۰۴/۲۲ و قدمت آن: ساسانی ـ اسلامی می باشد. نشانی: شهرستان آبدانان، بخش مرکزی، جنب دبیرستان شریعتی

جاذبه های نزدیک | Near Attractions
دیگر جاذبه ها | Other Attractions
همچنین ببینید(See Also): آثار ملی ایران | Iran national heritage، جاذبه های تاریخی | Historical attraction
مکان های نزدیک (Near Places):چقابل، پلدختر، آبدانان، سراب باغ، دهلران