غار قلاتاسیان در کشور ایران ؛ آذربایجان غربی ؛ شهر سردشت  ؛در ۲۰۰ متری شمال غرب روستای “قلعه تاسیان” از توابع بخش “گورک نعلین” شهرستان سردشت و در چند کیلومتری میرآباد قرار دارد . سفالهای کشف شده در این غار که بسیار قدیمی میباشند، نشان دهنده سکونت انسان ها در زمان پارت و ساسانی ها در این غار میباشد.(منبع عکس: کجارو)

جاذبه های نزدیک | Near Attractions
دیگر جاذبه ها | Other Attractions
همچنین ببینید(See Also): جاذبه های تاریخی | Historical attraction، جاذبه های طبیعی | Nature attraction
مکان های نزدیک (Near Places):کانی سور، میرآباد، ربط، خلیفان، پیرانشهر