پارک کوچه چشم انداز (Park Landscape Alley) در کشور اوکراین ؛ شهر کیف قرار دارد.که به آن پارک مجسمه‌ های کیف نیز میگویند زیرا در جای جای این پارک مجسمه ها و شاهکارهای هنر معاصر نصب شده است .(منبع عکس: کجارو)

جاذبه های نزدیک | Near Attractions
دیگر جاذبه ها | Other Attractions
همچنین ببینید(See Also): پارک، جنگل و دشت | Park jungle plain، جاذبه های تفریحی | Amusement attraction
مکان های نزدیک (Near Places):هومیل ، ژیتومیر ، کیف ، چرنیهیو ، چرکاسی