موزه موقوفه میرزا محمد کاظمینی یزد در کشور ایران ،؛شهر یزد واقع شده است. موزه موقوفه میرزا محمد کاظمینی یزد شامل هفت گنجینه‌ با نام‌های قرآن و کتب ادیان، اسناد و نسخ خطی، سکه و اسکناس، عکس، تمبر نگین، مهر، اشیای تاریخی و کبریت می‌شود. (منبع عکس: کجارو)

جاذبه های نزدیک | Near Attractions
هتل های نزدیک | Near Hotels
دیگر جاذبه ها | Other Attractions
همچنین ببینید(See Also): موزه، گنجینه و گالری | Museum gallery
مکان های نزدیک (Near Places):ترمینال یزد، ایستگاه راه آهن یزد، فرودگاه یزد، یزد، شاهدیه