گورستان قطار (Train Cemetery)در کشور بولیوی ؛ شهر یونی واقع شده است. گورستان قطار محلی برای قطارها و لوکوموتیو‌های قدیمی است که با گذر زمان و عواملی چون بارندگی ها و طوفان ها رنگ و بوی کهنگی به خود گرفته اند. بدنه آنها زنگ زده است و روی آنها نوشته ها و یادگاری های مختلفی از گردشگران دیده می شود. (منبع عکس: کجارو)

جاذبه های نزدیک | Near Attractions
دیگر جاذبه ها | Other Attractions
همچنین ببینید(See Also): جاذبه های تفریحی | Amusement attraction
مکان های نزدیک (Near Places):تاریجا ، سوکره ، پوتوسی ، اورورو ، کوچابامبا