معبد بانتی چمر (Banteay Chhmar Temple) در کشور کامبوج ؛ شهر بانتی چمر واقع شده است. معبد بانتی چمر مجموعه ای از معابد غول آسا است. این معبد در قرن دوازدهم توسط جیوارمان هفتم به افتخار چهار ژنرال ارتش و پسرش ، ولیعهد ایندوراورمان ساخته شد . از سال ۱۹۸۰ به دلیل موقعیت مکانی ،در نزدیکی مرز تایلند ، مورد غارت قابل توجهی قرار گرفته است.(منبع عکس: کجارو)

جاذبه های نزدیک | Near Attractions
دیگر جاذبه ها | Other Attractions
همچنین ببینید(See Also): جاذبه های تاریخی | Historical attraction، مسجد و اَماکن مذهبی | Mosque
مکان های نزدیک (Near Places):سیسوفون ، سیم ریپ ، سامراونگ ، باتامبانگ ، سورین