پارک آبی اتنالند در کشور ایتالیا و استان کاتانیا و شهر بلپاسو واقع شده است. پارک آبی اتنالند، در پای یکی از زیبایی‌ها در فهرست میراث جهانی یونسکو قرار دارد. (منبع: کجارو)

جاذبه های نزدیک | Near Attractions
دیگر جاذبه ها | Other Attractions
همچنین ببینید(See Also): پارک، جنگل و دشت | Park jungle plain، جاذبه های تفریحی | Amusement attraction
مکان های نزدیک (Near Places):زغرا ، پالرمو ، زیبوگ ، قلعه ، نادور