آرامگاه شاه زنده در کشور ازبکستان و ناحیه سمرقند و شهر سمرقند واقع شده است. آرامگاه شاه زنده از دیدنی های سمرقند در ازبکستان است و به قثم بن عباس، پسر عموی حضرت محمد (ص) که اسلام را به این منطقه آورد، اشاره دارد. (منبع: کجارو)

جاذبه های نزدیک | Near Attractions
دیگر جاذبه ها | Other Attractions
همچنین ببینید(See Also): جاذبه های تاریخی | Historical attraction، مقبره، آرامگاه و یادمان | Tomb
مکان های نزدیک (Near Places):دوشنبه ، سمرقند ، قارشی ، ناوی ، جیزاکس