شهر تاریخی استخر در کشور ایران و استان فارس و شهر مرودشت واقع شده است. شهر تاریخی استخر یک شهر تاریخی در تخت جمشید است که اکنون خرابه هایی از آن باقی مانده است (منبع: کجارو)

جاذبه های نزدیک | Near Attractions
دیگر جاذبه ها | Other Attractions
همچنین ببینید(See Also): جاذبه های تاریخی | Historical attraction
مکان های نزدیک (Near Places):سیدان، سعادت شهر، زرقان، رامجرد، مرودشت