چهارطاقی زاغ جهرم در کشور ایران و استان فارس و شهر جهرم واقع شده است. چهار طاقی زاغ از جاهای دیدنی جهرم در استان فارس و از آثار ملی ایران است. (منبع: کجارو)

جاذبه های نزدیک | Near Attractions
دیگر جاذبه ها | Other Attractions
همچنین ببینید(See Also): آثار ملی ایران | Iran national heritage، جاذبه های تاریخی | Historical attraction
مکان های نزدیک (Near Places):فرودگاه جهرم، زاهدشهر، جهرم، امام شهر، مبارک آباد