مفهوم (Concepcion) در کشور شیلی (Chile) و قاره آمریکای جنوبی واقع شده و مختصات جغرافیایی آن به این صورت است: عرض جغرافیایی -۳۶٫۸۲۰۰ و طول جغرافیایی -۷۳٫۰۴۴۵

جاذبه های نزدیک | Near Attractions
دیگر جاذبه ها | Other Attractions
همچنین ببینید(See Also): شهر | City
مکان های نزدیک (Near Places):والدیویا ، تموکو ، تالکا ، سانتیاگو ، رانکاگوا