موزه ایران باستان در ایران؛شهر تهران واقع شده است.موزه ملی ایران قدیمی ترین و مهم ترین موزه ایران است که بنای آن با الهام از طاق بستان با طراحی آندره گدار،معمار فرانسوی ساخته شده و در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است. (منبع عکس: کجارو)

جاذبه های نزدیک | Near Attractions
هتل های نزدیک | Near Hotels
دیگر جاذبه ها | Other Attractions
همچنین ببینید(See Also): آثار ملی ایران | Iran national heritage، جاذبه های تاریخی | Historical attraction، موزه، گنجینه و گالری | Museum gallery
مکان های نزدیک (Near Places):خیابان ناصر خسرو تهران، چهارراه استانبول تهران، مرکز کامپیوتر ایران، خیابان مولوی تهران، بازار کامپیوتر رضا تهران