مدرسه بن یوسف در کشور مراکش و منطقه مراکش اسفی و شهر شهر مراکش واقع شده است. مدرسه بن یوسف از دیدنی های مراکش و بزرگ ترین مدرسه مراکش است که در قرن چهاردهم ساخته شده است. (منبع: کجارو)

جاذبه های نزدیک | Near Attractions
دیگر جاذبه ها | Other Attractions
همچنین ببینید(See Also): جاذبه های تاریخی | Historical attraction
مکان های نزدیک (Near Places):رباط ، مراکش ، اراکیدیا ، کازابلانکا ، بنی ملت