پیست اسکی تاریکدره در ایران؛شهر همدان واقع شده است.پیست اسکی تاریکدره در ۱۰ کیلومتری جنوب غربی جادهٔ گنج نامه در شهر همدان و در دامنه‌های کوه‌های الوند قرار گرفته‌است.این پیست اسکی دارای سه دستگاه تله اسکی میباشد. (منبع عکس: کجارو)

جاذبه های نزدیک | Near Attractions
هتل های نزدیک | Near Hotels
دیگر جاذبه ها | Other Attractions
همچنین ببینید(See Also): جاذبه های تفریحی | Amusement attraction
مکان های نزدیک (Near Places):ترمینال همدان، فرودگاه همدان، سرکان، بهار، همدان