تپه هگمتانه در ایران؛شهر همدان واقع شده است.تپه هگمتانه دارای قدمتی بیشتر از ۳۰۰۰ سال بوده و به دوره مادها میرسد و از قدیمی ترین تپه های ایرانی و در فهرست آثار ملی ایران است. (منبع عکس: کجارو)

جاذبه های نزدیک | Near Attractions
هتل های نزدیک | Near Hotels
دیگر جاذبه ها | Other Attractions
همچنین ببینید(See Also): آثار ملی ایران | Iran national heritage، جاذبه های تاریخی | Historical attraction، جاذبه های طبیعی | Nature attraction
مکان های نزدیک (Near Places):ترمینال همدان، ایستگاه راه آهن همدان، فرودگاه همدان، جورقان، همدان