پل قاری در کشور ایران و آذربایجان شرقی و شهر تبریز واقع شده است.پل قاری یکی از پل های تاریخی تبریز و از آثار ملی ایران است که بر روی رودخانه میدان چایی قرار دارد. (منبع عکس: کجارو)

جاذبه های نزدیک | Near Attractions
هتل های نزدیک | Near Hotels
دیگر جاذبه ها | Other Attractions
همچنین ببینید(See Also): آثار ملی ایران | Iran national heritage، جاذبه های تاریخی | Historical attraction
مکان های نزدیک (Near Places):نمایشگاه بین المللی تبریز، ترمینال تبریز، فرودگاه تبریز، ایستگاه راه ‌آهن تبریز، سردرود