گرمابه رضوی به شماره ثبت ۱۲۶۱۷ ، یکی از آثار ملی ثبت شده ایران، در استان قزوین و شهرستان قزوین واقع شده است.
تاریخ ثبت این اثر ملی: ۱۳۸۴/۰۵/۱۱ و قدمت آن: قاجاریه می باشد. نشانی: قروین، خ امام خمینی (رشت) ، جنب ورودی مسجد النبی

جاذبه های نزدیک | Near Attractions
هتل های نزدیک | Near Hotels
دیگر جاذبه ها | Other Attractions
همچنین ببینید(See Also): آثار ملی ایران | Iran national heritage، جاذبه های تاریخی | Historical attraction، حمام و کاروانسرا | Bathroom caravansary
مکان های نزدیک (Near Places):محمودآبادنمونه، قزوین، شریفیه، بیدستان، الوند